BODHIDARMA TE - (TODE) SAKUGAWA KUSHANKU ASON IWAH SOKO " BUSHI" MATSUMURA KOSANKU MATSUMURA YOSUTSUNE AZATO YASUTSUNE ITOSU KANRYO HIGAONNA CHOJUN MIYAGI YAMAGUCHI GOGEN "KOT" MASUTATSU OYAMA MABUNI KENZO KENNTH FUNAKOSHI ARAKAKI ANKICHI TAKESHI SHIMODA YOSHITAKA FUNAKOSHI GICHIN FUNAKOSHI NAKAYAMA MASATOSHI EGAMI SHIGERU TAIJ KASE ENOEDA KEINOSUKE SHIRAI HIROSHI MASATAKA MORI KANAZAWA HIROKAZU MOTOBU CHOKI OTSUKA HIRONORI MABUNI KENAWA GOSUKUMA SHINPAN FUGAZZA CARLO GIUSEPPE BEGHETTO HIDEO OCHI PIOTR JUSZCZAK NISHIYAMA HIDETAKA DR ILJA JORGA Klub Karate BODAIKAN