Pragnęliśmy jak najbardziej wiarygodnie, ukazać na podstawie literatury korzenie karate i początki róznych stylów. Tak, aby dla ludzi mniej wtajemniczonych był to materiał jak najbardziej czytelny. Niektórzy mistrzowie nie zostali uwzględnieni, ponieważ kierowaliśmy się w tym względzie przejrzystością zamieszczonych informacji i głowną linią rozwoju karate. Zainteresowanych odsyłamy do literatury i innych źródeł charakterystycznych dla danych stylów. Podjeliśmy próbę odszukania swojego miejsca w karate-do.

Zapraszamy! - kliknij na drzewo genealogiczne


Opracowanie naukowe:
Ewa Glińska, Piotr Juszczak
Opracowanie graficzne:
www.optimo.and.pl


Bibliografia:
1 - "Karate-do. Pokonać samego siebie" P. Fechner, M. Ruciński
2 - 'Karate-do. Shugyo-praktyka karate-do" R.Murat
3 - "Multimedialna encyklopedia karate" FFKAMA
4 - "Shotokai encyklopedia of karate-do and Japanase Matrial Arts"
5 - "Shotokan karate its history and Evolution" R.Hassel
6 - "Karate-do. Moja droga życia" G. Funakoshi
7 - "Karate sztuka walki pustą ręka" H.nishiyama, R.C.Brown
8 - "Dynamiczne karate" M.Nakayama
9 - "Shotokan karate its history and Creator" W.J.Ortiz
10 - "Okinawa, Island of Karate" A.George
11 - Magazyn ilustrowany "Sportowiec Budo" nr3 1986 rok

Wszelki prawa do rozpowszechniania "drzewa genealogicznego karate"; są zabronione!
Własność: klub karate Bodaikan.
Jakiekolwiek wykorzystanie przedstawionego materiału po uprzednim skontaktowaniu z autorami.